Procura Avanzada

Procura Avanzada


Axuda [?]

O motor de procura permítelle buscar por verbas chave no modelo, nome e descrición do producto, así coma no nome do fabricante.

Cando faga unha procura por verbas ou frases chave, pode separar éstas cos operadores lóxicos AND e OR. Por exemplo, pode procurar por microsoft AND rato. O resultado desta procura serían os productos que conteñan ámbalas dúas verbas. Pola contra, se insire rato OR teclado, obtería unha listaxe dos productos que conteñan ámbalas dúas ou só unha das verbas. Se non se separan as verbas ou frases chave con AND ou con OR, a procura farase empregando por defecto o operador lóxico AND.

Pode facer procuras exactas de varias verbas pechándoas entre comiñas. Así, por exemplo, se procura "ordenador portátil", obterase unha listaxe de productos que teñan exactamente esa cadea neles.

Pódense empregar parénteses para controla-la orde das operacións lóxicas. Por exemplo, pode inserir microsoft and (teclado or rato or "visual basic").


Categorías:
  Incluír Subcategorías
Fabricante:
Desde prezo:
a prezo:
De data de alta:
a alta: